• имейл: contact[@]sslavkov.eu

Admin logs toolkit

AdminLogsToolkit е портативно (без инсталация) приложение разработено за x86/x64 Windows OS. Чрез използването на софтуера може да си улесните работата като администратор за събиране на различни видове логове за диагностика.
Приложението го разработвам от около ~ 2 години. Това е версия 1.0. Ще съм благодарен за обратна връзка/или идеи за нови функционалности. Повечето елементи от програмата са във формата на различни скриптове: .vbs, .bat, PowerShell и програми във формата на.exe обединени чрез Sapien Software 2018/2019 Suite (PowerShell Studio, PrimalScript, WMI Explorer, Version Recall и PowerShell HelpWriter) в съответния формат WPF приложение.
Приложението е тествано под: Windows Server OS: 2008/R2, 2012/R2, 2016*. Би трябвало да работи и под 2003/R2 [все още не съм успял да го тествам]
Windows Client OS: 7/8/8.1/10*. Би трябвало да работи и под XP [все още не съм успял да го тествам]
ЗАБЕЛЕЖКА*: За Windows 10 и 2016 Server версиите има само някои ограничения тъй като Windows Update логовете се събират с ETW tracing.
Необходима е версия на .NET Framework 3.5 (включва .NET 3.0 и .NET 2.0). Пакетът се състои от (x86+x64) версии и съдържа: GetSystemSummary.exe , GetEvents.exe , Showpriv.exe , AdminLogsToolkit.exe :

Windows OS activations, FLMTC, User rights, Get events, MSInfo32, WhoAmI; Hotfixes, GPResult, Windows update log, VSSAdmin, Network adapters, Proxy Configuration settings, Deployment, servicing logs и архивирането на събраните логове [ все още в разработване и тест фаза ].

Демо на възможностите

Документация (само на английски език):
Примерен лог: