• имейл: contact[@]sslavkov.eu

AVGSamples


Демо видео на софтуера по поръчка, който е разработен по специфичните нужди на "Благоевград – БТ” АД повреме на стаж с последващо обучение как се работи с приложението.

Забележка:

  • 1. Заснетото видео няма звук.
  • 2. Видео демото на внедреното интранет приложение показано не е последната актуална версия предвид съображения за сигурност.
  • 3. Виждат се някои бъгове, които са отстранени във финалната версия.